Mediálna analýza
Pfizer | Seesame
03.09.20121. Konjugovaná vakcína
Dátum Zdroj Názov Autor
01.09.2012 Slobodavockovani.sk Najčítanejšie články v auguste 2012  

8. Očkovanie - všeobecne
Dátum Zdroj Názov Autor
01.09.2012 Slobodavockovani.sk Islam, očkovanie a zdravie  
02.09.2012 Slobodavockovani.sk Špinavé triky: Bill Gates spustí ohováračskú kampaň proti odporcom očkovania  
02.09.2012 SITA ZDRAVOTNÍCTVO: Občianske združenie žiada viac informácií o vakcínach cj;su 
02.09.2012 Regina Krátke správy  
Number of articles: 5

Summary
1. Konjugovaná vakcína1
8. Očkovanie - všeobecne4

Analýza publicity


Dátum / Issue date:01.09.2012
Publikácia / Publication:Slobodavockovani.sk
Strana / Page:
Náklad / Circulation:
Klient / Client:Pfizer | Seesame

Najčítanejšie články v auguste 2012


http://www.slobodavockovani.sk/news/najcitanejsie-clanky-v-auguste-2012/

Katastrofálne výsledky inšpekcie FDA vo výrobnom závode výrobcu vakcín Sanofi Pasteur
Ak Váš lekár trvá na tom, že očkovanie je bezpečné, dajte mu podpísať tento formulár
Ako výrobcovia vakcín i potravín utajujú prítomnosť glutamanu sodného vo svojich výrobkoch
Ako sa RÚVZ Levice nevysporiadal s námietkami odmietačov povinného očkovania a napriek tomu udelil pokutu
Štúdia: Epidémiu čierneho kašľa spôsobili očkované deti
Ak Váš lekár nevie odpovedať na tieto štyri otázky, neočkujte!
Dr. Taťjana Obuchanyč: „Ilúzia očkovania — O tom, ako očkovanie oslabuje prirodzenú imunitu a čo možno urobiť pre znovuzískanie zdravia“ — 0. Úvod
Nová choroba z očkovania
Očkování: co lékaři vědí a co ne
Smrť po očkovaní Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix
Prichádza nová technológia, ktorá vám „pomôže“ rozhodnúť sa zaočkovať
Vedecké dôkazy o súvislosti očkovania s autizmom
Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 1. časť
Nedeľná chvíľka poézie... o očkovaní
Ad: Informácia o možných rizikách očkovania a antivakcinačných aktivitách
Čo možno neviete o očkovaní - 11. časť (Vitalita 7/2012)
Teploty, kŕče a fľaky na pokožke po Infanrix Hexa + Prevenar
Z dejín povinného očkovania na Slovensku
Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
Reportáž z prednášky prof. MUDr. Henriety Hudečkovej, PhD., MPH — 3. časť
Podivné vyrážky po očkovaní Infanrix Hexa + Prevenar 13 a klasický alibizmus ŠÚKL
24 rokov v kóme kvôli pochybeniu lekárov — Rekordné odškodnenie vo výške 1,8 mil. €
Štúdia: Očkovacia politika a kódex Spoločného výboru pre očkovanie a imunizáciu: sú v rozpore?
Malý epidemiologický slovník
Dr. Taťjana Obuchanyč: „Ilúzia očkovania — O tom, ako očkovanie oslabuje prirodzenú imunitu a čo možno urobiť pre znovuzískanie zdravia“ — 3. Prirodzená imunita voči tetanu — aké to prekvapenie!
Očkovanie proti HPV — aktuálny stav vecí
Reportáž z prednášky prof. MUDr. Henriety Hudečkovej, PhD., MPH — 4. časť
Autizmus: rýchle porovnanie očkovaných s neočkovanými
Ako na RÚVZ - časť 1.
Dr. Taťjana Obuchanyč: „Ilúzia očkovania — O tom, ako očkovanie oslabuje prirodzenú imunitu a čo možno urobiť pre znovuzískanie zdravia“ — 13. Prečo je homeopatia lepšia než Paralen®
Vytvorenie tohto prehľadu zabralo šéfredaktorovi www.slobodaVockovani.sk približne 1 hodinu čistého času.
Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.


Dátum / Issue date:01.09.2012
Publikácia / Publication:Slobodavockovani.sk
Strana / Page:
Náklad / Circulation:
Klient / Client:Pfizer | Seesame

Islam, očkovanie a zdravie


http://www.slobodavockovani.sk/news/islam-ockovanie-a-zdravie/

International Medical Council on Vaccination — 20.I.2011 — Dr. A. Majid Katme
Pôvodný článok „Islam, Vaccines and Health“
z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.
Dávame našim nevinným deťom haraam (hriešne) látky a škodlivé chemikálie, ktoré ničia ich prirodzený imunitný systém, spôsobujú choroby, utrpenie a smrť. Všetci moslimskí lekári a rodičia by si mali byť vedomí zloženia vakcín a ich neúčinnosti. Škody sú jasne vyššie než prípadné prínosy. Nastal čas postaviť sa za pravdu.
Zloženie vakcín
V zložení rôznych vakcín nájdeme jedovaté kovy, hnis z vredov chorých zvierat, konské sérum, teľacie sérum, fekálie, bunky pochádzajúce z umelo potratených bábätiek, moč, rakovinové bunky, stery z chorých detí, formaldehyd (rakovinotvorná látka, používaná v balzamovacích tekutinách), fenol (rakovinotvorná látka, schopná vyvolať ochrnutie, kŕče, kómu, nekrózu a gangrénu), hydrolyzát laktalbumínu (emulgátor), fosforečnan hlinitý (soľ hliníka, ktorá spôsobuje koróziu tkanív), retrovírus SV-40 (kontaminant v niektorých vakcínach proti detskej obrne), antibiotiká (napr. neomycín), vedúce k rezistencii (odolnosti) baktérií voči liečbe, kuracie embryo (ako živná pôda pre množenie vírusov), fosforečnan sodný (pufrovacia soľ) a cudzie zvieracie tkanivá, obsahujúce genetický materiál (DNA/RNA) zo živnej pôdy.
Vakcíny sú tiež kontaminované mykoplazmou, baktériami, opičími vírusmi ai. Medzi jedovaté kovy vo vakcínach patrí ortuť (thiomersal) ako konzervant a hliník ako adjuvant. Ako ortuť, tak aj hliník preukázateľne poškodzujú mozog a nervovú sústavu. V niektorých prípadoch bol thiomersal nahradený iným neurotoxínom - 2-fenoxy-etanolom (2PE). Vakcíny obsahujú aj glutaman sodný (MSG), sorbitol a želatínu. Mnohé z týchto zložiek sú pre moslimov, židov, hinduistov alebo vegetariánov neprípustné.
Osudovo chybný systém zásahov
Očkovanie je založené na dávno zdiskreditovanej teórii, že podnecovaním tvorby protilátok vzniká ochrana proti chorobe. Táto teória nielenže nebola dokázaná, ale naopak — bola opakovane vyvrátená. Podnecovanie tvorby protilátok nemusí vytvoriť imunitu a už vôbec nie trvalú imunitu. Prítomnosť protilátok je len znakom kontaktu s chorobou, čo je len malá časť toho, z čoho pozostáva imunitný systém. Deti s nevyvinutým a nezrelým imunitným systémom dostanú dnes okolo 25 vakcín do veku 13 mesiacov (na Slovensku 24 vakcín do veku 15 mesiacov — pozn. prekl.). Niet pochýb o tom, že tento nezodpovedný systém narúša a môže dokonca navždy zničiť vývoj imunitného systému.
Deťom vo Veľkej Británii sú bežne podávané tieto vakcíny: v 2 mesiacoch: záškrt, tetanus, čierny kašeľ, hemofily, detská obrna, pneumokoky (6 zložiek, 2 vpichy); v 3 mesiacoch: záškrt, tetanus, čierny kašeľ, hemofily, detská obrna, meningokoky (6 zložiek, 2 vpichy); v 4 mesiacoch: záškrt, tetanus, čierny kašeľ, hemofily, detská obrna, pneumokoky, meningokoky (7 zložiek, 4 vpichy); v 12 mesiacoch: hemofily, meningokoky (2 zložky, 2 vpichy); v 13 mesiacoch: osýpky, príušnice (mumps), ružienka, pneumokoky (4 zložky, 2 vpichy). To predstavuje brutálny lekársky úder, zasadený malému, slabému, bezbrannému telu nevinného dieťaťa.
Len zopár obludných problémov
Je to nehorázne, ale štúdie očkovania neobsahujú placebo skupiny. Namiesto toho použijú iné vakcíny ako „kontrolné“ skupiny, čím sa stáva nemožným správne porovnanie skutočného počtu nežiaducich účinkov medzi testovacou skupinou a kontrolnou skupinou. Nebol vykonaný žiadny výskum dlhodobých účinkov očkovania. Post-marketingové údaje (získané po uvedení vakcíny na trh) o nežiaducich účinkoch, poškodeniach zdravia a úmrtiach po očkovaní sú ignorované.
Navyše tento systém postráda individualizáciu. Je to jedna miera pre všetkých. Nevykonáva sa predbežné vyšetrovanie možných problémov s imunitou a alergií. Preťažovanie ľudského tela infekciami nenapraviteľne rozruší a zničí imunitný systém. Chemikálie vo vakcínach vyvolávajú alergie, astmu, autoimunitné ochorenia i autizmus. Mimochodom: nedajte sa žiadnym indoktrinovaným lekárom presvedčiť, že očkovanie nespôsobuje autizmus. Urobte si vlastný prieskum.
Sexuálna nemorálnosť a cudzoložstvo sú podporované tým, že našim dcéram ponúkajú očkovanie proti HPV, ktoré by malo chrániť pred rakovinou krčka maternice. Pritom bolo dokázané, že očkovanie proti HPV u niektorých očkovaných dokonca zvýši riziko rakoviny krčka maternice. Podľa mnohých vedeckých správ sú tu navyše obavy, že niektoré očkovacie látky spôsobujú neplodnosť a používajú sa na utajené obmedzovanie pôrodnosti. Úlohou skutočnej medicíny je hľadať a zabrániť príčine choroby, nie potláčať príznaky ani tlačiť do tela chemikálie a vakcíny.
Islam a lekárska veda musí odporovať očkovaniu
Odpor voči očkovaniu je v prvom rade islamskou povinnosťou, založený na islamskej etike ohľadne dokonalosti prirodzeného imunitného obranného systému ľudského tela, posilnenej skvelým prorockým návodom, ako sa vyhnúť väčšine infekcií. Odpor voči očkovaniu je tiež záležitosťou lekárstva a zdravia. Väčšina ľudí si nie je vedomá, že na Západe sa objavil nespočet dôkazov o mnohých vážnych zdravotných rizikách u očkovaných osôb.
Islam a imunitný systém
Kolostrum v materskom mlieku, bohatý zdroj hojnosti protilátok, je nesmierne dôležité na poskytnutie imunity dieťaťu počas prvých dní po narodení. Dojčenie do dvoch rokov dáva dieťaťu vynikajúcu imunitu do budúcnosti. Lekárske štúdie dokazujú úžasnú ochranu dojčením proti infekciám, dokonca aj proti detskej obrne. Prvé dva roky života sú kľúčovým obdobím, v ktorom si telo dieťaťa vyvíja prirodzený a zrelý imunitný systém. Očkovanie narúša a poškodzuje prirodzený proces vývinu človeka. Boh (Allah), Stvoriteľ, Vynálezca, zariadil, aby väšina baktérií a vírusov bola zničená prirodzenými procesmi obrany na vstupe na pokožke, slizniciach a v žalúdku. Tento proces sa veľmi odlišuj od vpichnutia vakcíny priamo do tela bez kontaktu s prirodzenými obrannými líniami.
25 oslabených chorôb je ničivo vtlačených ihlou do tiel našich krehkých detí v stave, keď si ešte len vytvárajú svoju vlastné prirodzené obranné systémy. Je lekársky potvrdené, že nákaza a choroba spravidla prejdú do samovoľného uzdravenia sa. Detské prenosné ochorenia pomáhajú budovať imunitný systém proti útokom, čo prídu v budúcnosti. Ako nám povedal náš milovaný lekár a prorok Muhammad, mier a pokoj s ním, na každú chorobu jestvuje liek. Posledná svätá kniha — Korán — je veľkolepým lekárskym zdrojom ako pre prevenciu, tak aj pre liečbu chorôb. Pre najlepšiu prípravu tela by mal moslim používať prirodzenú a prípustnú výživu z Yayyib (prirodzených) potravín a nápojov.
Ďalej je dôležité vyriešiť príčiny chorobnosti a úmrtnosti: chudobu, podvýživu, nedostatok čistej pitnej vody, nedostatok zdravých prirodzených potravín, nedostatočnú hygienu a jedy v prírode i v tele. Islamské hľadanie halal (zákonného) a vyhýbanie sa harram (zakázanému) je bolo spojené so zdravím mnohými moslimskými lekármi a vedcami, obzvlášť na poli preventívnej medicíny. Veľkú pozornosť by sme mali venovať osobnej hygiene, vrátane umývania si rúk zhruba 25x denne (15x pred piatimi každodennými modlitbami v rámci wudu — rituálnej očisty). Správnym vykonávaním každodennej osobnej hygieny predídeme mnohým nákazám.
Mnohé druhy ovocia a inej zdravej potravy, predpísané v Islame, pôsobia — ako sa neskôr ukázalo — preventívne voči chorobám a posilňujú imunitný systém: olivy a olivový olej, zázvor, hrozno, granátové jablká, ocot, rozmarín a figy. Islamom predpísaná doplnková liečba nás chrábi pred chorobami a posilňuje našu prirodzenú imunitu, vrátane medu, pôstu, modlitby (meditácie), Du'A (špeciálnej modlitby) za chorých, černušky siatej (čiernej rasce), Hijama (bankovanie), posvätné ovocie a jedlo, dojčenie, aroma terapia, Zam Zam (pitie svätenej vody v Mekke počas púte) a skladanie rúk so zvláštnou modlitbou. Častý pobyt na slnku pre vitamín D a potrava, bohatá na vitamín D, chráni pred mnohými chorobami. Islam zakazuje Moslimom užívať akýkoľvek škodlivý medikament alebo látku. Dokonca aj keď je o jej škodlivosti či neškodnosti určitá pochybnosť alebo spor, Islam nám prikazuje úplne ju odmietnuť. A to sa týka aj očkovania.
Pravda, ktorú treba povedať
Zakázané látky (harram) v mnohých vakcínach sú zvyšky ľudských plodov, bravčová želatína, alkohol, zvyšky ľudských a zvieracích tiel. Tieto najis (nečisté), haraam (hriešne) zložky nie sú podávané v stave ohrozenia za účelom záchrany života v danej chvíli. Je absurdné zavádzať nespočet pôvodcov nákaz do tiel miliónov ľudí len pre prípad prevencie budúcej nákazy. Je veľmi zlé, že si moslimskí lekári osvojili lekársky zásah, ktorý obsahuje tak veľa haraam (hriešnych) a škodlivých chemikálií.
V islame je ľudské telo posvätné. Mali by sme ho chrániť a udržiavať v prirodzenom, čistom, zdravom a bezpečnom stave. Keďže vakcíny nie sú ani čisté, ani prirodzené, niet divu, že veda a medicína zistila, že sú také nebezpečné. Dobre zosnovaný plán farmaceutického priemyslu vyvoláva strach u rodičov, čo neočkujú svoje deti. Lekári a vlády boli indoktrinované a skorumpované obrovským a neuveriteľne silným priemyslom, aby presadzovali povinné očkovanie navzdory zdraviu, náboženstvu a ľudským právam. Nestalo sa tak za účelom zlepšenia zdravia, ale za účelom dosiahnutia zisku. Očkovanie by nemalo byť vnucované nikomu.
Prečo odporovať očkovaniu:
narúša a ničí prirodzený imunitný systém nevinného dieťaťa
vyrába mnoho telesných a lekárskych problémov
zvyšuje odolnosť baktérií voči liečbe u mnohých pacientov
môže mnohých ľudí učiniť sterilnými alebo neplodnými
obsahuje mnoho škodlivých chemikálií, ako je napr. ortuť alebo hliník
chýbajú nezávislé vedecké dôkazy o jeho účinnosti a bezpečnosti
obsahuje mnoho haraam (hriešnych) látok, neprípustných pre 1,6 miliardy moslimov po celom svete (najnovšie z nich je vakcína proti meningokokom pre moslimských pútnikov do Mekky, ktorá obsahuje bravčový materiál, ktorý je neprípustný)
obsahuje aj látky, ktoré sú neprípustné pre židov, hinduistov a vegetariánov
je nehygienické a plné kontaminantov
je to strata biliónov dolárov ročne a ľudí i vlády krajín chudobného tretieho sveta činí ešte chudobnejšími a zadĺženejšími, a výrobcov vakcín amorálne bohatými
je z lekárskeho hľadiska neetické, keďže nás odvádza od vysporiadania sa s príčinami choroby a od práce na prevencii. Je veľmi zlou lekárskou praxou používať očkovanie proti každej chorobe
postráda transparentnosť a informovaný súhlas. Väčšina rodičov, verejnosť a dokonca ani lekári si nie sú vedomí škôd, spôsobených očkovaním, zloženia očkovacích látok a nákladov na očkovanie
rastúci počet lekárov, zdravotníkov a rodičov sa pridáva ku kampani proti očkovaniu (viď webové stránky nižšie)
máme mnoho prirodzených spôsobov na vybudovanie prirodzene silnej imunity, schopnej zvíťaziť nad väčšinou nákaz
máme mnoho prírodných, bezpečných alternatív
je to neuveriteľné, ale výrobcovia vakcín sú zbavení akejkoľvek právnej zodpovednosti za spôsobené škody, bez ohľadu na počet ľudí, ktorí zomrú alebo sú zdravotne postihnutí kvôli očkovaniu.
naše nevinné deti trpia a nedali vôbec žiadny súhlas s očkovaním. Ide teda o lekársky útok na ne.
Internetové zdroje:
moslimská stránka s množstvom informácií o zdraví a očkovaní:
http://www.missionislam.com/health
zdravý moslim
http://www.healthymuslim.com
Medzinárodná lekárska rada o očkovaní (International Medical Council on Vaccination)
http://www.vaccinationcouncil.org
Ďalšie internetové zdroje:
http://avn.org.au
http://childhealthsafety.wordpress.com
http://inquirer.gn.apc.org/vaccio.html
http://vaccinationdangers.wordpress.com
http://vran.org
http://www.arnica.org.uk/resources.html
http://www.beyondconformity.co.nz/sites-of-interest
http://www.cryshame.com
http://www.drtenpenny.com
http://www.fourteenstudies.org
http://www.informedparent.co.uk
http://www.jabs.org.uk
http://www.jayne-donegan.co.uk
http://www.mercola.com
http://www.naturalnews.com
http://www.nccn.net/~wwithin/vaccine.htm
http://www.novaccine.com
http://www.philipincao.com
http://www.themothermagazine.co.uk
http://www.thenhf.com/page.php?id=9
http://www.theoneclickgroup.co.uk
http://www.thinktwice.com
http://www.vaccine-side-effects.com
http://www.vaccineriskawareness.com
http://www.vacinfo.org
http://www.vaclib.org
http://www.vactruth.com
http://www.whale.to/vaccines.html
Dr. A. Majid Katme
kritizuje očkovanie ako z náboženského pohľadu islamu, tak aj z lekárskych dôvodov. Dr. Katme sa narodil v Libanone a býva vo Veľkej Británii, kde je hovorcom Islamského zväzu lekárov (Islamic Medical Association UK).
Je zástancom prírodnej a islamskej medicíny. Každý týždeň vystupuje v relácii o zdraví na IQRA (Sky 826) vo Veľkej Británii a navyše k tomu každý týždeň vystupuje v troch moslimských rozhlasových reláciách.
Preklad a zverejnenie tohto článku zabrali prekladateľovi približne 3 hodiny čistého času.
Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.


Dátum / Issue date:02.09.2012
Publikácia / Publication:Slobodavockovani.sk
Strana / Page:
Náklad / Circulation:
Klient / Client:Pfizer | Seesame

Špinavé triky: Bill Gates spustí ohováračskú kampaň proti odporcom očkovania


http://www.slobodavockovani.sk/news/spinave-triky-bill-gates-spusti-ohovaracsku-kampan-proti-odporcom-ockovania/

NaturalNews.com — 31.VIII.2012 — Jon Rappoport
Pôvodný článok „Dirty tricks: Bill Gates to target anti-vaccine advocates with smear campaign“
z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.
Tu je priamy citát z grantového mechanizmu Billa Gatesa:
Systém včasnej výstrahy a dohľadu nad anti-vakcinačnými aktivitami
Seth Kalichman z http://www.uconn.edu/ v USA založí celosvetový internetový systém pre sledovanie a včasnú výstrahu, ktorý bude hľadať, analyzovať a ochromovať komunikačné kampane, obsahujúce dezinformácie o očkovaní, aby tým podporil celosvetové očkovacie úsilie.
To znamená, že Bill Gates útočí. Zamýšľa urobiť dohľad skrz internet a nájsť odporcov očkovania. Jeho pätolízači potom podniknú štvavé kampane proti rebelom, aby ich neutralizovali.
Ako také niečo funguje? Ja Vám to poviem:
„Tento pisateľ nemá nijaké lekárske vzdelanie.“ „Tento pisateľ šíri nebezpečné informácie, ktoré spôsobia škodu deťom.“ „Tento filmár hovorí lži o najdôležitejšej lekárskej technológii, akú kedy svet videl.“ „Dôkazy v prospech očkovania sú ohromujúce a tento pisateľ chce návrat do temného stredoveku.“
A to by bol ešte ten lepší prípad.
„Tento pisateľ síce kedysi bol lekárom, ale povráva sa, že zanechal lekársku prax po niekoľkých sťažnostiach pacientov u lekárskej rady. Teraz trávi celý čas útočením na očkovanie. Je to nebezpečný zločinec.“
„Nečítajte nič od tohto pisateľa. Je zjavne mentálne zaostalý. Chce, aby ste prestali očkovať svoje deti, takže budú môcť chytiť život ohrozujúce ochorenia.“
A bude to ešte horšie...
Toto je zas a znovu Nixonovská vojna so špinavými trikmi. Len namiesto pár miliónov dolárov v čiernych fondoch má Bill Gates k dispozícii miliardy.
Použije náhradníkov, aby vykonali túto prácu zaňho, takže bude v mnohých prípadoch ťažké zistiť, odkiaľ tieto útoky prichádzajú. Takto konajú zbabelci. Zakrádajú sa okolo niekde v pozadí a nechajú iných ľudí, aby za nich urobili špinavú robotu.
Poslednou vecou, ktorú chcú, je čestná a otorená debata o samotnej spornej otázke. To by ich odhalilo. Pravda ich odhalí.
Gates očividne chce vytvoriť takú atmosféru a nastaviť takú legislatívu, ktorá uzákoní povinné očkovanie všade a bez akýchkoľvek výnimiek. To je jeho cieľ. To je jeho vášnivý sen, v tesnom spojení s depopuláciou (odľudnením planéty), ktorá je jeho najväčšou túžbou.
Tlač bude ako vždy na jeho strane. Bola na jeho strane, keď nedala priestor škandálnemu príbehu z Indie, kde bolo 47.000 prípadov ochrnutia spôsobených jeho vakcínou proti detskej obrne.
Zamýšľa vytvoriť si svoj vlastný Dohľadový štát, ktorého cieľom budú všetci internetoví novinári a skupiny, ktoré priniesli na svetlo Božie skutočné údaje o očkovaní. Údaje, ktoré lekársky kartel chce skryť vo svojich katakombách: očkovaním spôsobené úmrtia, ochrnutia, zmrzačenia, poškodenia mozgu, autizmus, poruchy imunity...
Chce odradiť od písania tých, čo uvažujú, že sa budú otázke očkovania venovať čestne a poctivo.
Nuž toto je blesková správa. Tieto fakty sú už vonku — na mnohých tisícoch stránok. Mačka je von z vreca už pekných pár rokov.
Bill Gates prichádza na večierok neskoro, ale ide na tento problém vyhodiť kopec peňazí. V zásade chce potlačiť presnú novinársku prácu. Tak, ako mnohí pred ním, akonáhle naryžoval dosť na slobodnom trhu, obrátil sa a zistil, že nechce viac ani len zdanie slobody. Chce len moc.
Tí z nás, čo píšu a hovoria o očkovaní už dlhé roky, by radi vystúpili proti Gatesovým lekárom v otvorenej debate. Nič by nás viac nepotešilo. Ale toto Bill nechce. Ľudia ako on sú vystrašení z otvorenosti. Tak už to raz je.
Môže si zvoliť podvod a zákernosť. Vyvolá tým však ešte viac odporu. Tak totiž útoky tohto druhu fungujú. Ľudia, čo spali, sa zobudia, akonáhle zistia, že Bill je len ďalším nafúkaným deckom, ktoré, keď sa mu prestane páčiť hra, zbalí karty a odíde.
A on odíde.
Jeho peniaze oproti našej slobode — to je hra, v ktorej mnohí z nás majú dobré vyhliadky.
Tak poďme na to, Bill. Potiahni si svoju prvú slizkú kartu zo spodku kôpky. Aj my sledujeme Teba, nielen Ty nás.
Preklad a zverejnenie tohto článku zabrali prekladateľovi takmer 2 hodiny čistého času.
Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.


Dátum / Issue date:02.09.2012
Publikácia / Publication:SITA
Strana / Page:
Náklad / Circulation:
Klient / Client:Pfizer | Seesame

ZDRAVOTNÍCTVO: Občianske združenie žiada viac informácií o vakcínach

cj;su

BRATISLAVA 2. septembra (SITA) - Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania chce do novely zákon o liekoch prinavrátiť informačné povinnosti. Iniciatíva si myslí, že zmenou legislatívy v septembri minulého roka sa zhoršila informovanosť pacientov o potenciálne škodlivých látkach vo vakcínach, ako aj celková informovanosť pacienta, resp. rodiča očkovaného dieťaťa. Kým pred novelizáciou zákon prikazoval lekárovi, aby pred očkovaním poskytol rodičovi príbalový leták vakcíny bez vyzvania, nová úprava už takúto povinnosť lekárovi neukladá. Legislatíva vypustila aj povinnosť pre výrobcov vakcín uvádzať v príbalovej informácii prítomnosť karcinogénnych, mutagénnych, neurotoxických a geneticky modifikovaných látok.
"Sme toho názoru, že je neprípustné znižovať jestvujúci štandard informovanosti pacienta, ktorý v otázkach vakcinácie i tak výrazne zaostáva za situáciou v pôvodných členských štátoch Európskej únie,“ povedala podpredsedníčka o.z. Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania Iva Vranská Rojková. Nedostatočnú informovanosť považuje iniciatíva za jeden z hlavných dôvodov, prečo sa podceňuje riziko nežiaducich účinkov očkovania, ich nerozpoznanie, ako aj nesprávne liečenie negatívnych následkov vakcinácie. "Ak sa nežiaduci účinok včas nerozpozná, pacient môže prísť o možnosť účinného lekárskeho zásahu a môže sa mu vážne poškodiť zdravie,“ uviedla Vranská Rojková. Iniciatíva v tejto veci podala hromadnú pripomienku k navrhovanej novele zákona o liekoch, ktorú do ukončenia medzirezortného pripomienkového konania podporilo 536 ľudí.


Dátum / Issue date:02.09.2012
Publikácia / Publication:Regina
Strana / Page:
Náklad / Circulation:
Klient / Client:Pfizer | Seesame

Krátke správy


Moderátor:
Poslanci Daniel Lipšic a Jana Žitňanská zakladajú nové politické hnutie s názvom Nová väčšina. Bývalí členovia KDH začnú potrebných 10 tis. podpisov na registráciu zbierať od zajtra.
Daniel Lipšic:
Rozhodli sme sa založiť politické hnutie, ktoré by nemalo byť virtuálnym hnutím na internete, ale musí vznikať zdola. Chceme sa opierať o ľudí v každej obci, v každom meste, v každom regióne. Chceme sa opierať o ľudí, ktorí keď hovoria, tak neklamú, keď sľúbia, tak dodržia, keď robia, tak nekradnú.
Redaktor:
Daniel Lipšic podotkol, že sa končí dvadsaťročie našej samostatnosti a ľudia si už nechcú vyberať len menšie zlo, ale chcú niekoho, kto kradnúť nebude. Politológ Ján Baránek si myslí, že vznik Lipšicovej strany pravicového voliča nepoteší. Čaká totiž na signál, že pravica sa vie spojiť a vytvoriť alternatívu voči Smeru.
Moderátor:
Do novely zákona o liekoch by sa mali prinavrátiť informačné povinnosti. Žiada o to iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania. Podľa nej sa zmenou legislatívy v septembri minulého roka zhoršila informovanosť pacientov o potenciálne škodlivých látkach. Pred novelizáciou zákon prikazoval lekárovi, aby pred očkovaním poskytol rodičovi príbalový leták vakcíny bez vyzvania. Nová úprava takúto povinnosť lekárovi neukladá.
Moderátor:
Po viac ako roku a pol sa obyvateľom a návštevníkom Trenčína opätovne sprístupní známy a vzácny rímsky nápis na hradnej skale. Rekonštrukcia bývalého hotela Tatra sa totiž končí. Nápis, ktorý je vyrytý práve za oknami tejto secesnej pamiatky pochádza z r. 179 nášho letopočtu a dokazuje prítomnosť rímskych vojsk na území dnešného Trenčína. Predstavuje jednu z mála rímskych písomných pamiatok na sever od Dunaja.
Moderátor:
Český premiér Petr Nečas je na svojej prvej návšteve Afganistanu. Jeho plány však skomplikoval samovražedný útok na základňu NATO v provincii Wardak, kde chcel navštíviť český operačný, styčný a poradný tím.
Redaktor:
Nečasova návšteva Afganistanu sa koná v čase zložitej bezpečnostnej situácie. Z krajiny sa totiž majú medzinárodné bojové jednotky stiahnuť do konca r. 2014 a Taliban zintenzívňuje útoky. V provincii Wardak včera zaútočil výbušninami na vojenskú základňu spojencov. O život prišlo najmenej 12 ľudí. Výbuch zničil aj vojenskú techniku, vrátane českej. Premiér Nečas tak vyrazil dnes z Kábulu len do provincie Logar, kde pôsobí český provinčný rekonštrukčný tím.
Jozef Scheiner